Інформація для авторів

Метою збірника є розвиток теоретичної бази, поширення спілкування фахівців, знаходження нетрадиційних методів вирішення проблем, полеміка з питань хімічних технологій, сприяння у пошуку наукового та виробничого партнерства, надання поточної інформації про можливі конференції, семінари, виставки тощо. Розраховано на науковців, інженерно-технічних працівників, підприємців хімічної промисловості, аспірантів та магістрів з фаху хімічної технології та інженерії, фармацевтичної та промислової біотехнології, харчової технології та видобування нафти і газу.