Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Хiмiя, хiмiчнi технологiї та екологiя

Збірник наукових праць. Видається з 1961 р. як республіканський науково-технічний збірник. У ньому представлено результати теоретичних і експериментальних досліджень з хімії, хімічної технології, біотехнології,,видобутку нафти і газу, харчової технології, екології. До складу редколегії журналу у різні роки входили такі відомі вчені в області хімії, як академіки НАН УРСР: Атрощенко В. І., Будніков П. П., Бережной А. С.; професори Кутовий В. В., Бірюков Ю. В., Бутенко А. М, Конвісар В. І., Засорін А. П., Тошинський В. І., Ведь Є. І., Куколєв Т. В.,Андрющенко Ф. К., Тютюнніков Б. Н., Бєлов К. О., Нестеренок Л. Л. Кошкін В. М., Скляр М. Г., Руденко Б. М., Ткач Г.А. Журнал був створений для висвітлення в періодичній пресі вирішення проблем за такими напрямками: - хімічні технології та інженерія; - біотехнологія та біоінженерія; - харчові технології та інженерія; - видобування нафти і газу. Зареєстрований у наступних зовнішніх системах WorldCat Google Scholar Ulrich’s Periodicals Directory (New Jersey, USA)

Зображення домашньої сторінки журналу

У збірнику “Вісник НТУ “ХПІ” Серія "Хімія, хімічна технологія та екологія” публікуються статті, які створені за результатами нових наукових та практичних розробок у сфері хімії, хімічної технології, екології та ресурсозбереження. Розраховано на науковців, інженерно-технічних працівників, підприємців хімічної промисловості, аспірантів та магістрів з фаху хімічної технології та інженерії, фармацевтичної та промислової біотехнології, харчової технології та видобування нафти і газу. Метою збірника є розвиток теоретичної бази. Поширення спілкування фахівців. Знаходження нетрадиційних методів вирішення проблем. Полеміка з питань хімічної технології, яка застосовується у різних галузях народного господарства. Сприяння у пошуку наукового та виробничого партнерства. Надання поточної інформації про можливі конференцій, семінарів, виставкок, тощо.

№ 2 (2019): Вісник Національного технічного університету «ХПІ» Серія: Хімія, хімічна технологія та екологія

У збірнику представлені результати досліджень  в галузі хімії, хімічної технології та інженерії, харчових технологій, фармацевтичної та промислової біотехнології, екології та ресурсозбереження.

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Статті

ЗАКОНОМІРНОСТІ КОАГУЛЯЦІЇ СТІЧНІХ ВОД ПТАХОФАБРИК З РІЗНИМ СКЛАДОМ СТОКІВ PDF
Konstantyn Makhlay, Musii Tseitlin, Valentina Raiko 3-9
КЕРУВАННЯ СКЛАДОМ І ВЛАСТИВОСТЯМИ БІНАРНИХ І ТЕРНАРНИХ ЕЛЕКТРОЛІТИЧНИХ ВОЛЬФРАМВМІСНИХ ПОКРИВІВ PDF PDF (Русский) PDF (English)
Nikolay Sakhnenko, Maryna Ved’, Iryna Yermolenko, Ann Karakurkchi, Gulmira Шарифовна Yar-Mukhamedova 10-15
ВПЛИВ ТРИВАЛОСТІ ПЕО НА МОРФОЛОГІЮ ТА МІЦНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКРИТТІВ PDF PDF (Русский)
Ann Karakurkchi, Kateryna Bohdanova, Nikolay Sakhnenko, Maryna Ved’ 16-21
ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНО-ДЕКОРАТИВНА ШТУКАТУРКА ДЛЯ БЕТОННИХ РЕЗЕРВУАРІВ PDF PDF (Русский) PDF (English)
Sergii Logvinkov, Halyna Shabanova, Volodymyr Kobzyn, Alla Nikolaevna Korohodska, Vita Shumejko, Hans-Bertram Fischer 22-27
ГІДРАЗОНИ І ФОРМАЗАНИ – ДОСЛІДЖЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЯ PDF
Vitaly Balamirovich Distanov, Lilija Sergeevna Myronenko, Tetyana Vasilevna Falaleeva, Andrej Alekseevich Porodnov, Evgenij Andreevich Golubenko 28-39
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ РЕЦИКЛІНГУ ЗМІШАНИХ ВІДХОДІВ СПОЖИВАННЯ ТЕРМОПЛАСТІВ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ВИРОБІВ НА ЇХ ОСНОВІ В ПРОМИСЛОВІСТЬ PDF
Vyacheslav Leonidovych Avramenko, Aleksandr Viktorovych Blyznyuk, Lidiya Pylypivna Pidhorna, Hanna Nikolaevna Cherkashina, Olexii Mikolaevich Rassokha, Tamara Volodymirovna Kolomietz 40-46
ПОШУКИ СОРБЕНТІВ ДЛЯ ЕЛЮАЦІЇ НАФТОПРОДУКТІВ З ВОДИ PDF
Lidiya Krichkovskaya, Achmed Elnaggar Essam, Vladimir Leonidovich Dubonosov 47-52
МІКРОСКОПІЯ КЛІНКЕРУ МОДИФІКОВАНОГО ГЛИНОЗЕМНОГО ЦЕМЕНТУ PDF
Halyna Shabanova, Alla Korohodska, Olena Gaponova, Roman Vorozhbiian 53-57
СИНТЕЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ПОХІДНИХ ПІРОЛУ В ЯКОСТІ СТИМУЛЯТОРІВ РОСТУ НА НАСІННІ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР PDF
Elena Mikhedkina, Iryna Peretyatko, Ihor Melnyk, Valeriia Ananieva, Alexander Tsygankov 58-62
БЛИЖНЯ СОЛЬВАТАЦІЯ ІОНІВ ТЕТРААЛКІЛАММОНІЮ В ЕТИЛЕНГЛІКОЛІ І У ВОДІ PDF
Viktor Ivanovych Bulavin, Ivan Nikolajevych Vyunnik, Andrii Viktorovych Kramarenko, Alexandr Ivanovych Rusinov, Vitalii Alexandrovych Minakov 63-68