Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

Керівництво для авторів

   Оформлення та структура статті

Приблизний обсяг статті: анотації 1 стор.; основний текст з ілюстраціями і таблицями 4 стор.; література і відомості про авторів 1 стор.

Стаття оформлюється на аркуші формату А4, з полями: верхнє і нижнє – 2,6 см; ліве і праве – 2 см; шрифт 10 пт в усьому тексті, одинарним інтервалом, абзацний відступ 0,75. Без будь-яких колонок, розривів розділу, нумерації сторінок, колонтитулів і автопереносів. В тексті також не допускається використання автонумерації і автомаркерів в списках. Нумерація і маркування вставляються вручну, з нерозривним пропуском після точки або маркера.

Зразки загального оформлення статей у Віснику НТУ «ХПІ» наведені за посиланнями:

http://vestnik.kpi.kharkov.ua/wp-content/uploads/2018/08/Example_Ukr.pdf

http://vestnik.kpi.kharkov.ua/wp-content/uploads/2018/08/Example_Rus.pdf

http://vestnik.kpi.kharkov.ua/wp-content/uploads/2018/08/Example_Engl.pdf

 Зверху сторінки вказується УДК і знак авторського права, після якого перелічуються ініціали і прізвища авторів через кому.

Автори, заголовок статті, анотація та ключові слова наводяться трьома мовами: українською, російською, англійською. Анотація повинна мати обсяг 1800 знаків (приблизно 15 рядків). Ключові слова розділяються крапкою з комою.

Дефіс використовується тільки в складених словах, в решті випадків – коротке тире (CTRL+мінус на малій цифровій клавіатурі). При використанні переносів застосовується м’який перенос (CTRL+мінус на основній цифровій клавіатурі).

Для розмірності або значення, яке не може бути перенесене на наступний рядок використовується нерозривний пропуск (CTRL+SHIFT+Space). Наприклад: 2 м, у 5 разів, рис. №, табл. №, 100 °С, мас. %, і так далі.

Формули набираються тільки в редакторі формул Equation або MahtType, відповідно з вимогами до друкованих видань. Пунктуація в формулах – згідно змісту тексту. Шрифт – як і в основному тексті статті.

Курсивом виокремлюються латинські змінні. Хімічні формули, російські і грецькі літери, різні критерії, тригонометричні функції, а також константа – звичайне накреслення шрифту. Після слова «де» двокрапка не ставиться.

Для вирівнювання формул і нумерації до них таблиця не використовується. Бажано використовувати табуляцію, встановивши на лінійці маркери вирівнювання в таких точках: 8,5 см – по центру (), 17 см – по правому краю ().

Рисунки. В рисунках і графіках використовується шрифт 9 пт. Рисунок розташовується відразу ж після посилання або на початку наступної сторінки. Літерна частина нумерації рисунку відокремлюється від номера комою і має накреслення курсив. Розмір рисунку по ширині або 8 см, або 16,5 см. Підпис та посилання оформлюються в такий спосіб:

Рисунок 1 – Назва (крапка наприкінці підпису не ставиться!!!)

Рисунок 2 – Назва: (розрив рядку Shift+Enter)
а – аааа, б – бббб (крапка наприкінці підпису не ставиться!!!)

На рис. №; (див. рис. №); (рис. 5, в) – пропуск нерозривний.

 Таблиці. Таблиці в статті оформлюються так саме, як і основний текст, без абзацного пропуску. Розмір таблиці 8 см або 16,5 см. Посилання на таблицю оформлюється в такий спосіб:

В табл. (нерозривний пропуск CTRL+Space) №, (див. табл. №).

 Література.  У списку літератури повинно бути не менше 12 джерел. Допускається тільки одне самопосилання за такої загальної кількості. Якщо усі автори є іноземці, список літератури оформлюється тільки транслітерацією.

 Список літератури (Список литературы) – накреслення жирний, по центру.

References (transliterated) – накреслення жирний, по центру.

 Вимоги до оформлення списку літератури детально і з прикладами наведені за посиланням:

http://vestnik.kpi.kharkov.ua/wp-content/uploads/2018/08/References.pdf

 Відомості про авторів. Відомості про авторів оформлюються в такий спосіб:

 Відомості про авторів / Сведения об авторах / About the Authors

П.І.Б. (Ф.И.О., LN.FN.) – науковий ступень, вчене звання, посада та місце роботи, населений пункт, країна, Тел.: +38(057) XXX-XX-XX, ORCID, e-mail.

(більш детально див. зразки оформлення статей українською, російською та англійською мовами):

http://journals.uran.ua/search/category/261

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.