ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО КОЕФІЦІЄНТУ ЛІНІЙНОГО РОЗШИРЕННЯ БІОСУМІСНИХ СКЛОКРИСТАЛІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ СИСТЕМИ Li2O–СaO–ZrO2–TiO2–MgO–ZnO–Al2O3–B2O3–P2O5–SiO2

Автор(и)

  • Олена Вікторівна Бабіч Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Україна https://orcid.org/0000-0003-0821-1585
  • Оксана Вікторівна Саввова Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Україна https://orcid.org/0000-0001-6664-2274
  • Олексій Ігорович Фесенко Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Україна https://orcid.org/0000-0003-3888-9493
  • Андрій Олексійович Гопко Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Україна https://orcid.org/0009-0005-6030-3112

DOI:

https://doi.org/10.20998/2079-0821.2024.01.02

Ключові слова:

склокристалічні матеріали, скаффолди, гідроксиапатит, дисилікат літію, термічний коефіцієнт лінійного розширення, термостійкість

Анотація

Встановлена перспективність застосування біосумісних скаффолдів із архітектонікою кісткової тканини  для заміщення значних ділянок кісткової тканини. Встановлена необхідність  створення зміцнених пористих біоактивних склокристалічних матеріалів, які експлуатуються в умовах змінних навантажень та характеризуються високими остеокондуктивними та остеоіндуктивними властивостями. Визначено основні критерії формування зміцненої ієрархічної пористої структури біоактивних склокристалічних матеріалів в умовах термічної обробки. Обґрунтовано вибір системи Li2O–СaO–ZrO2–TiO2–MgO–ZnO–Al2O3–B2O3–P2O5–SiO2, в межах якої обрані склади стекол серії ОС з вмістом основних компонентів та модифікуючих добавок, у мас. %: CaF2 0,5–2,5; CeO2 0,01–0,05; SrO 0,01–0,05; Nb2O3 0,01–0,1; SrO
0,01–0,1  та зі співвідношенням Са:P = 1,67 та SiO2:Li2O = 4,0 та  розроблено склокристалічні матеріали, які характеризуються вмістом кристалічних фаз гідроксиапатиту та дисилікату літію для формування біоактивної зміцненої структури. Проаналізовано вплив хімічного та фазового складу модельних стекол на кристалізаційну здатність та термічні властивості склокристалічних матеріалів на їх основі. Визначено,  що показник ТКЛР для дослідних скломатеріалів в температурному інтервалі 25–600 °С складає  78–130,2·10-7 °С-1 і визнається  видом та вмістом кристалічних фаз та складом склофази. Встановлено, що формування ситалізованої взаємозв’язаної структури з наявністю 50 об. % гідроксиапатиту та 10 об. % літію дисилікату з ТКЛР близько 100·10-7°С-1, визначає можливість одержання  якісних міцних та бездефектних пористимих біосумісних матеріалів та покриттів по сплавівам титану на основі кальційсилікофосфатних склокристалічних матеріалів для створення єдиної конструкції ендопротезу.  Створення зміцнених наноструктурованих склокристалічних матеріалів  з ієрархічною пористою структурою, здатністю до витримки  термічного навантаження  та формування міцного сполучення зі сплавами з титану  дозволить вирішити нагальні проблеми заміщення значних ділянок кісткової тканини.

Біографії авторів

Олена Вікторівна Бабіч, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Кандидат технічних наук, старший дослідник, доцент кафедри хімії та інтегрованих технологій

Оксана Вікторівна Саввова, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Доктор технічних наук, професор кафедри хімії та інтегрованих технологій

Олексій Ігорович Фесенко, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Кандидат технічних наук, старший викладач кафедри хімії та інтегрованих технологій

Андрій Олексійович Гопко, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Аспірант кафедри хімії та інтегрованих технологій

Посилання

Dorozhkin S.V. Calcium Orthophosphates in Nature, Biology and Medicine. Materials. 2009. Vol. 2. P. 399–498. doi: 10.3390/ma2020399

Savvova О.V., Babich O.V., Fesenko O.I. Methodological approaches to development of bioactive resorption glass-ceramic materials for bone endoprosthetics. Ceramics: science and life. 2018. Vol. 3(40). P. 14–22

, Dorozhkin S.V. Calcium orthophosphates Biomatter. 2011. Vol. 1(2). P. 121–164. doi: 10.4161/biom.18790

Gerjon Hannink, J.J. Chris Arts, Bioresorbability, porosity and mechanical strength of bone substitutes: What is optimal for bone regeneration? Injury. 2011. Vol. 42 (2). P. S22–S25, doi: 10.1016/j.injury.2011.06.008

Duminis T., Shahid S., R. G. Hill Apatite Glass-Ceramics: A Review. Front. Mater., Sec. Ceramics and Glass. 2017. Vol. 3 https://doi.org/10.3389/fmats.2016.00059

Gerdes E., Klassen E. Phase separation and dielectric relaxation. XV Int. Congress Glass. 1989. Vol. 1b. Р. 223.

Huang S., Cao P., Wang C., Huang Z., Gao W. Fabrication of a high-strength lithium disilicate glass-ceramic in a complex glass system. Journal of Asian Ceramic Societies. 2013. Vol. 1 (1). P. 46–52. https://doi.org/10.1016/j.jascer.2013.02.007

Lia X.C., Lib D., Zhangc S.F., Jinga L., Zhoua W.H., Hed L., Yua S., Mengc M. Effect of Li+/Na+ exchange on mechanical behavior and biological activity of lithium disilicate glass-ceramic. Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials. 2022. Vol. 126. 105036. doi: 10.1016/j.jmbbm.2021.105036

Plemiannikov M. M., Yatsenko A. P., Pylypenko I. V., Kornilovych B. Yu. Innovatsiini tekhnolohii u vyrobnytstvi spetsialnoho ta pobutovoho skla: pidruchnyk [Innovative technologies in the production of special and household glass]. Kyiv : KPI im. Ihoria Sikorskoho. 2018. 298.

Hordieiev Yu.S., Karasik E.V., Amelina À.A. Properties of glasses in the system BaO–B2O3–SiO2–xAl2O3 (x=0; 5; 10 mol.%). Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii. 2021. No. 3, p. 83–89. doi: 10.32434/0321-4095-2021-136-3-83-89

Yashchyshyn Y.M. Tekhnolohiia skla: pidruchnyk [Glass technology]. Lviv: Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». 2001. Ch. 1: Fizyka i khimiia skla. 188.

Oueslati-Omrani R., Hichem Hamzaoui A. Effect of ZnO incorporation on the structural, thermal and optical properties of phosphate based silicate glasses. Materials Chemistry and Physics. 2020. Vol. 242. 122461. https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2019.122461.

Dymshits O.S., Zhilin A.A., Shashkin A.V., Malyarevich A.M., Denisov I.A.,Volk Y.V., Yumashev K.V. Nanosized glass-ceramics doped with CoO: nonlinear spectroscopy and possible laser applications. CIMTEC 2002 Proceedings (July 14-18, 2002) Florence, Italy : Techna Sri, Faenza, Italy). V. D. P. 927–934.

Savvova O., Fesenko O., Babich O., Voronov H., Smyrnova Yu. Features of the apatite-like layer formation on the surface of bioactive glass-ceramic materials in vivo. Functional materials. 2023. Vol. 30 (2). P. 187 –196

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-22