ОСОБЛИВОСТІ МАСООБМІНУ В АПАРАТАХ З РУХОМОЮ НАСАДКОЮ В ТРИФАЗНОМУ ПІННОМУ ШАРІ

Автор(и)

  • Євгенія Володимирівна Манойло Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна https://orcid.org/0000-0002-6538-0580
  • Юрій Олександрович Манойло Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна https://orcid.org/0009-0004-5223-7795
  • Каліф Юрійович Репко Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна https://orcid.org/0000-0002-9244-2660
  • Олег Олексійович Жуга Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна https://orcid.org/0009-0000-9748-9129
  • Денис Валерійович Давидов Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна https://orcid.org/0000-0003-0712-0358
  • Тимур Мурадович Арсланалієв Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна https://orcid.org/0009-0009-3264-4138

DOI:

https://doi.org/10.20998/2079-0821.2024.01.01

Ключові слова:

технологічне проектування та дизайн, масообмін, комбінований блок-елемент, інтенсивний апарат, трифазна взаємодія, перфорована тарілка, турбулізація, рухома насадка, декарбонізація, процеси абсорбції та десорбції, вуглекислий газ

Анотація

Удосконалення тепломасообмінного обладнання для сорбційних процесів при протитечійному контакті газу і рідини в комбінованих блочних елементах з обважненою сферичною насадкою, а також більш поглиблене дослідження цього процесу є актуальним завданням хімічної технології. Розроблено та досліджено принципово новий тип кулястої тривимірної сітчастої псевдозрідженої насадки, корпуси якої виконані з шарів полімеру з отворами, а всередині розташована вільно навита металева або полімерна сітка. Насадка має високу питому поверхню, розвинений вільний об'єм і низьку насипну густину. Проведено дослідження масообміну в рідкій і газовій фазах та отримано відповідні розрахункові рівняння. Встановлено залежності для розрахунку коефіцієнтів масовіддачі та ефективності комбінованого блочного елемента від режимних і конструктивних параметрів. Результати розрахунків за отриманими залежностями показують достатню кореляцію з експериментальними даними. Запропонована модель процесу десорбції діоксиду вуглецю з води, яка дозволяє прогнозувати значення показників ефективності процесу декарбонізації. Встановлено, що використання комбінованого блочного елемента з кулеподібною насадкою дозволяє підвищити коефіцієнти масопередачі в порівнянні з провальною тарілкою. Промислова реалізація процесів абсорбції в пінному шарі та використання методу стабілізації газорідинного шару значно розширює сферу застосування пінних апаратів і відкриває нові можливості для інтенсифікації технологічних процесів. Раніше висловлене припущення про перспективність використання сітчастих матеріалів для виготовлення корпусів насадок підтвердилося експериментами, але слід підкреслити особливість роботи апаратів з подібними насадками.

Біографії авторів

Євгенія Володимирівна Манойло, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Кандидат технічних наук, доцент, кафедри хімічної техніки та промислової екології

Юрій Олександрович Манойло, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Кандидат технічних наук

Каліф Юрійович Репко, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Аспірант кафедри хімічної техніки та промислової екології

Олег Олексійович Жуга, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Аспірант кафедри хімічної техніки та промислової екології

Денис Валерійович Давидов, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Аспірант кафедри хімічної техніки та промислової екології

Тимур Мурадович Арсланалієв, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Магістр кафедри хімічної техніки та промислової екології

Посилання

Moiseev V., Manoilo Е., Ponomaryova N., Repko K., Davydov, D.: Methodology of calculation of construction and hydrodynamic parameters of a foam layer apparatus for mass-transfer processes // Bulletin of NTU "KhPI". Series: New solutions in modern technologies. 2018. Vol. 16 (1292), pp. 165-176. doi:10.20998/2413-4295.2018.16.25.

Lieberman N. P., Lieberman E. T. A working guide to process equipment. NY, NY: McGraw-Hill, 2014. 751 р.

Nikov, J. Solid - liquid mass transfer in three - phase fixed and fluidized beds //Chem. Eng. Sci. 1987. Vol. 42 (5), pp. 1089-1093

Tabis, B. Hydrodynamica trqj-farowego zlora fluidalnego zraszanego olejem //Inz. Chem. I proces. 1992. Vol. 13 (4), pp. 593-604

Palaty, Z. Mass transfer in liquid in an apparatus with mobile packing. Application of a dispersion model. Collect. Crechosi. Chem. Commun. 1993. Vol. 58 (5), pp. 1078-1086

Kozii I. S., Plyatsuk L. D., Hurets L. L., Volnenko A. A. Capturing Aerosol Particles in a Device with a Regular Pulsating Nozzle // Journal of engineering sciences. 2021. Vol. 8 (2), F1‒F5. doi: 10.21272/jes.2021.8(2).f1

Pavlenko A.N., Zhukov V.E., Pecherkin N.I., Chekhovich V.Yu., Volodin O.A., Shilkin A., Grossmann C. Investigation of Flow Parameters and Efficiency of Mixture Separation on a Structured Packing // AIChE J. 2014. Vol. 60 (2), pp. 690–705

Pavlenko A. N. Overview of methods to control the liquid distribution in distillation columns with structured packing: Improving separation efficiency // Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2020. Vol. 132 (6), pp. 110092. doi:10.1016/j.rser.2020.110092

Wang Z., Orejon D., Takata Y., Sefiane K. Wetting and evaporation of multicomponent droplets // Physics Reports. 2022. Vol. 960, pp. 1‒37. doi: 10.1016/j.physrep.2022.02.005.

Kubicki, J., Kopczyński, K., Mlynczak, J. Absorption characteristics of thermal radiation for carbon dioxide // Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska. 2022. Vol. 12, pp. 4-7. doi: 10.35784/iapgos.2998.

Sheng, Lin & Wang, Kai & Deng, Jian & Chen, Guangwen & Luo, Guangsheng. Gas-liquid microdispersion and microflow for carbon dioxide absorption and utilization: a review. // Current Opinion in Chemical Engineering. 2023. Vol. 40. doi:10.1016/j.coche.2023.100917.

Heldebrant D.J, Kothandaraman J, Dowell N.M, Brickett L: Next steps for solvent-based CO2 capture; integration of capture, conversion, and mineralisation // Chem Sci. 2022. Vol. 13, pp. 6445-6456. doi: 10.1039/D2SC00220E

Moiseev, V., Manoilo, E., Manoilo, Y., Repko, K., Davydov, D. Improving the Reliability of Circulating Water Supply Installations of Thermal Power Plants. In: Cioboată, D.D. (eds) International Conference on Reliable Systems Engineering (ICoRSE) Lecture Notes in Networks and Systems. 2023. Vol. 762, pp. 318–327. doi: 10.1007/978-3-031-40628-7_27

Valcárcel Cases, Miguel., Valcarcel, Miguel. Principles of analytical chemistry: a textbook. Springer Berlin Heidelberg, 2000. 371 р.

Kubicki J., Kopczyński K., Młyńczak J. Saturation of the absorption of thermal radiation by atmospheric carbon dioxide // IAPGOŚ. 2020. Vol. 10 (1), pp. 77–81. doi:10.35784/iapgos.826.

Centi G, Perathoner S. The chemical engineering aspects of CO2 capture, combined with its utilisation // Curr Opin Chem Eng. 2023. Vol. 39. doi:10.1016/j.coche.2022.100879

de Meyer F, Jouenne S. Industrial carbon capture by absorption: recent advances and path forward // Curr Opin Chem Eng. 2022. Vol. 38. doi:10.1016/j.coche.2022.100868

Zhu K, Yao C, Liu Y, Chen G. Using expansion units to improve CO2 absorption for natural gas purification - a study on the hydrodynamics and mass transfer // Chin J Chem Eng. 2021. Vol. 29, pp. 35-46. doi:10.1016/j.cjche.2020.08.025

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-22