ПІДТРИМАННЯ ГАЗОВІДДАЧІ У СЛАБОПРОНИКНИХ ПЛАСТАХ

Автор(и)

  • Михайло Валерійович Лубков Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Україна https://orcid.org/0000-0002-2680-9508
  • Катерина Олександрівна Мосійчук Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Україна https://orcid.org/0000-0002-6704-4652

DOI:

https://doi.org/10.20998/2079-0821.2023.02.07

Ключові слова:

метод кінцевих різниць, комп’ютерне моделювання, метод кінцевих елементів, процес підтримки газовіддачі, слабопроникні газоносні пласти, нафтовіддача пластів, нафтовіддача пластів, нагнітальні свердловини, комбінований метод

Анотація

Мета даної роботи була спрямована на забезпечення ефективного видобутку газу в слабопроникних і неоднорідних пластах було проведено чисельне моделювання розподілу падіння пластового тиску навколо видобувних та нагнітальних свердловин. Для дослідження цієї мети було використане моделювання, яке базувалося на комбінованому скінчено-елементно-різницевому методі для нестаціонарних задач  п'єзопровідності Лейбензона. Метод оснований на поєднанні елементів уже відомих методів кінцевих різниць та кінцевих елементів для нестаціонарної задачі п’єзопровідності.

В ході дослідження виявлено, що існує багато факторів, які впливають на процес підтримання газовіддачі в слабопроникних ділянках газоносного пласта. Серед них, перш за все, після збільшення проникнення відповідної ділянки пласта, де видобуток створюється. Також важливим фактором для підтримки газовіддачі є можливість природної або штучної підтримки інфільтрації газової фази в межах відбитої ділянки пласта. Цей аспект особливо важливий для забезпечення стабільної газовіддачі протягом тривалого періоду експлуатації.

Під час інтенсивної та тривалої експлуатації робочої ділянки газоносного пласта, щоб уникнути його виснаження, було встановлено додаткові нагнітальні свердловини в комплексі добувних свердловин. Важливо зауважити, що забезпечується при високому рівні проникнення газової фази на початку експлуатації родовища, інші фактори виробничого процесу, такі як додаткові видобувні свердловини та інфільтрація в межах робочої ділянки, мають менший вплив на загальний розподіл тиску в цій ділянці.

Отже, дослідження показано, що з плинним часом і тривалою експлуатацією робочої ділянки пласта зменшується вплив її проникнення, але збільшується важливість введених речовин в експлуатацію нагнітальних свердловин та інфільтрації газової фази в межах цієї ділянки пласта.

Біографії авторів

Михайло Валерійович Лубков, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Доктор фізико-математичних. наук, професор, професор кафедри нафтогазової інженерії та технологій

Катерина Олександрівна Мосійчук, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Аспірант

Посилання

Aziz H., Settari E. Mathematical modeling of reservoir systems. Moscow: Institute of Computer Research, 2004. 416 с.

Basniev K.S., Dmitriev N.M., Rosenberg G.D. Oil and gas hydromechanics: a textbook for universities. Moscow: Institute of Computer Research, 2003. 479 с.

Orderly use of methods of action on the bottomhole zone of formations in the processes of oil and gas production. Kyiv: Technika, 2003. 162 с.

Kondrat R. M., Kondrat O. R., Dremliukh N. S. Development and operation of gas and gas condensate fields: a textbook. Ivano-Frankivsk: IFNTUOG, 2013. 282 с.

Kochmar Y. D., Svitlytskyi V. M., Sinyuk B. B., Yaremiychuk R. S. Intensification of hydrocarbon inflow into the well. Lviv: Center of Europe - Book 2, 2004. 352 с.

Lubkov M. V. Modeling of filtration processes at the boundaries of gas condensate fields // Proceedings of the X International Scientific and Practical Conference "Problems and Prospects for the Development of Academic and University Science". Poltava-2017. С. 167-173.

Ter-Sarkisov R.M. Development of natural gas deposits.Moscow: Nedra, 1999.659 с.

Yaskin S.A., Mukhametshin V.V., Andreev V.E., Dubinsky G.S. Geological and technological screening of methods of impact on the layers. Geology, geophysics and development of oil and gas fields.2018.N 2. С. 49 - 55.

Shen Z., Huan G., Ma Y.Computational methods for multiphase flows in porous media. Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 2006.521p.

Ertekin T., Abou-Kassem J. H., King G.R.Basic applied reservoir simulation. Texas: Richardson, 2001.421p.

Lubkov M. Estimation of filling processes in the gas cap of geosoliton field / M. Lubkov // KNU Bulletin ser. geology - 2019. - N 2(85). - P. 82 - 85.

Wu Y.S., & Pruess K. (1988). A multiple-porosity method for simulation of naturally fractured petroleum reservoirs. SPE Reservoir Engineering, 3(01), 327–336.

Lubkov M, Mosiichuk K. Modeling of the reservoirs heating with the aim of oil recovery increasing // TECHNOLOGY AUDIT AND PRODUCTION RESERVES — № 1/1(63), 2022

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-27