DOI: https://doi.org/10.20998/2079-0821.2019.02.01

ЗАКОНОМІРНОСТІ КОАГУЛЯЦІЇ СТІЧНІХ ВОД ПТАХОФАБРИК З РІЗНИМ СКЛАДОМ СТОКІВ

Konstantyn Makhlay, Musii Tseitlin, Valentina Raiko

Анотація


Стічні воді забійного цеху птахофабрик відносяться до сильно забруднених і мають проходити попередню очистку на локальних очисних спорудах перед їх скиданням до каналізації. Ці стічні води містять велику кількість різноманітних забруднень таких як пух, перо, кров, канига, пісок, жири, миючі засобі і т.д.  Усі ці забруднення знаходяться в стічних водах у високих концентраціях й скидання недостатньо очищених чи взагалі не очищених стічних вод призводить до зниження ефективності, а інколи і повного виходу зі строю очисних споруд каналізації. Для локальної очистки найбільш широке розповсюдження набула технологічна схема, що складається з усереднювача с механічним чи пневматичним перемішуванням, насосної станції, решіток грубої механічної очистки і флотатора з попередньою реагентною обробкою. При правильно налаштованому технологічному режимі така схема показує достатньо високу і стабільну ефективність очищення. Найбільш проблемним й складним вузлом даної технологічної схемі є реагентна обробка. В основному, реагента обробка представлена коагуляцією с корекцією рН і послідуючим додаванням флокулянта. В якості коагулянта в основному використовують солі заліза й алюмінію, також зараз є велика кількість різноманітних органічних коагулянтів.  Складність даного вузла полягає у налаштуванні технологічного режиму очисних споруд підприємства, оскільки дози реагентів, їх типи й умови застосування можуть кардинально відрізнятися навіть між підприємствами, що працюють за однією технологією. Зв’язано це з великою купою факторів починаючи від культури виробництва і закінчуючи якістю технічної воді, що використовується на підприємстві. В даній роботі розглянуті закономірності протікання процесу коагуляції стічних вод забійних цехів двох підприємств, що виготовляють однакову продукцію. При цьому на одному з підприємств встановлене більш сучасне обладнання і там удільне водоспоживання нижче, а концентрація забруднень с соку вища. Так на підприємстві з більш сучасним оснащенням вміст зважених речовин на вході 2500 мг/л, а у більш старого підприємства – 800 мг/л. У статті вивчені закономірності перебігу коагуляції з застосуванням трьох типів коагулянтів: хлорне залізо, сірчанокисле залізо, поліоксихлорид алюмінію. Дослідження проводилися в два етапи. На першому етапі експериментально були визначені закономірності перебігу коагуляції в широкому діапазоні pH середовища і отримані графіки, що відображають залежність ефективності очищення за завислими речовинами і кольоровості від pH середовища. Потім, на другому етапі випробувань, були досліджені залежності ефективності очищення від дози коагулянту. В результаті проведених досліджень визначені найбільш сприятливі умови для проведення коагуляції і раціональні дози коагулянтів для обох типів стоку. Отримані результати дозволяють оперативно корегувати технологічний режим очисних споруд зі зміною якості поступаючих стічних вод.


Ключові слова


коагулянт; поріг коагуляції; хлорне залізо; сірчанокисле залізо; стічні води птахофабрики; локальна очистка; технологічний режим

Повний текст:

PDF

Посилання


Rajakumar R. et al. Treatment of poultry slaughterhouse waste water in upflow anaerobic filter under low upflow velocity //International Journal of Environmental Science & Technology. – 2011. – Т. 8. – №. 1. – С. 149-158. – DOI: 10.1007/BF03326204.

Bayramoglu M. et al. Technical and economic analysis of electrocoagulation for the treatment of poultry slaughterhouse wastewater //Separation and Purification Technology. – 2006. – Т. 51. – №. 3. – С. 404-408. - DOI: 10.1016/j.seppur.2006.03.003.

De Nardi I. R., Fuzi T. P., Del Nery V. Performance evaluation and operating strategies of dissolved-air flotation system treating poultry slaughterhouse wastewater //Resources, Conservation and Recycling. – 2008. – Т. 52. – №. 3. – С. 533-544. – DOI: 10.1016/j.resconrec.2007.06.005

Bayar S. et al. The effect of stirring speed and current density on removal efficiency of poultry slaughterhouse wastewater by electrocoagulation method //Desalination. – 2011. – Т. 280. – №. 1-3. – С. 103-107. - DOI:10.1016/j.desal.2011.06.061.

Del Nery V. et al. Poultry slaughterhouse wastewater treatment plant for high quality effluent //Water Science and Technology. – 2016. – Т. 73. – №. 2. – С. 309-316. – DOI: 10.2166/wst.2015.494.

Santo C. E. et al. Optimization of coagulation–flocculation and flotation parameters for the treatment of a petroleum refinery effluent from a Portuguese plant //Chemical Engineering Journal. – 2012. – Т. 183. – С. 117-123. – DOI: 10.1016/j.cej.2011.12.041.

dos Santos Pereira M. et al. Treatment of synthetic milk industry wastewater using batch dissolved air flotation //Journal of Cleaner Production. – 2018. – Т. 189. – С. 729-737. – DOI: 10.1080/10934529.2012.695946.

Boughou N. et al. Effect of pH and time on the treatment by coagulation from slaughterhouse of the city of Rabat //MATEC Web of Conferences. – EDP Sciences, 2018. – Т. 149. – С. 02091. – DOI: 10.1051/matecconf/201814902091.

Loloei M. et al. Study of the coagulation process in wastewater treatment of dairy industries //International Journal of Environmental Health Engineering. – 2014. – Т. 3. – №. 1. – С. 12. - DOI: 10.4103/2277-9183.132684.

Makhlay. K. A study of wastewater treatment conditions for the poultry meat processing enterprise // Eastern-European journal of enterprise technologies - PC “TECHNOLOGY CENTER” – 2018 – 3/10 (93) – c. 15-20. - DOI: 10.15587/1729-4061.2018.131122.

Spiridonova L.G. Otrabotka rezimov ochistki stochnih vod ptichefabriki po pererabotki miasa indeek [

Development of wastewater treatment regimes for turkey meat processing plants]. Vestnik SGASU. Gradostroitelstvo i architectura [Messenger SGASU. Urban planning and architecture], 2013, №. S4, 70-74.

Mahtab A. et al. Coagulation/adsorption combined treatment of slaughterhouse wastewater //Desalination and Water Treatment. – 2009. – Т. 12. – №. 1-3. – С. 270-275. – DOI: 10.5004/dwt.2009.952.