ШЛЯХИ СКОРОЧЕННЯ ВОДОСПОЖИВАННЯ У ГАЛЬВАНІЧНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Автор(и)

  • Serhii Anatoliiovych Leshchenko Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine
  • Vaventyna Mefodiivna Artemenko Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine
  • Svitlana Hermanivna Deribo Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine
  • Olha Leonidivna Smirnova Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine
  • Hanna Serhiivna Luchnik Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine
  • Nataliia Volodymyrivna Zagorodnikh Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,

Ключові слова:

гальванотехніка, водоспоживання, промивання, винос розчину, уловлювання

Анотація

Проблема завищеного водоспоживання в гальванічному виробництві пов’язана з низькою точністю визначення витрат води, нераціональним використанням існуючих методів її економії, небажанням або невмінням впроваджувати передові технології промивань. Різноманітність технологій в гальванотехніці не дозволяє встановити єдині норми витрат води для кожного виду покриттів. З метою оптимізації витрат води в конкретному гальванічному виробництві необхідний, аналіз її потоків необхідно проводити з урахуванням усіх факторів. Надмірне водоспоживання є неприпустимим в умовах високих цін на воду та суттєвої собівартості заходів зі знешкодження стічних вод. Тому проблема зменшення витрат води є надзвичайно актуальною. Метою даної роботи є аналіз традиційної методики розрахунку витрат води на промивні операції та обґрунтування пропозицій щодо удосконалення технології промивних операцій. Витрати промивної води, розраховані за традиційною методикою, є завищеними внаслідок неточного визначення деяких факторів. Рекомендовані в літературі значення питомого виносу розчину поверхнею деталей є невиправдано завищеними. Тривалість стікання розчину рекомендовано збільшувати з метою суттєвого зменшення питомого виносу розчинів. Продуктивність лінії слід визначати з урахуванням площі поверхні оснастки.  Експериментальне визначення загального виносу розчину поверхнею деталей є оптимальним рішенням для досягнення високої точності розрахунків. Діапазон значень критерію промивання для ванн уловлювання доцільно суттєво розширити. Числові значення коефіцієнтів, що враховують наявність ванн уловлювання, не можуть бути сталими величинами. Їх значення необхідно розраховувати як залежності від критеріїв промивання відповідних ванн уловлювання. Точність розрахунків суттєво збільшиться, якщо витрати промивної води визначати за допомогою формули, що враховує зміну концентрації компонентів у відповідній ванні промивання. При незначній витраті води на промивання слід відмовитись від встановлення мінімальної витрати води на рівні 50 дм3/год., а рекомендувати використовувати періодично непроточний режим промивання. Надані рекомендації щодо змін у технологічних схемах промивання дозволять зменшити витрати промивної води та енергоносіїв.

Біографії авторів

Serhii Anatoliiovych Leshchenko, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

кандидат технічних наук, доцент, професор, Харків

 

Vaventyna Mefodiivna Artemenko, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

кандидат технічних наук, доцент, Харків

Svitlana Hermanivna Deribo, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

кандидат технічних наук, доцент, Харків

Olha Leonidivna Smirnova, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

кандидат технічних наук, доцент, Харків

Hanna Serhiivna Luchnik, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

студент, Харків

Nataliia Volodymyrivna Zagorodnikh, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

студент, Харків

Посилання

Vinogradov S. S. Ekologicheski bezopasnoe gal’vanicheskoe proiz-vodstvo [Ecologically safe galvanic production], M., 1998.

Domrachev R. A. Razrabotka material’nykh balansov gal’vanicheskikh proizvodstv i mer po snizheniyu ikh materialoem-kosti i ekologicheskoy opasnosti: Diss. kand. tekhn. nauk [The de-velopment of material balances of galvanic production and meas-ures to reduce their material consumption and environmental ha-zards. Candidate eng. sci. diss. (Ph. D.)]. Kirov, 2004.

Ginberg A. M., Budreyko E. N. Malootkhodnye i resursosbere-gayushchie tekhnologii v gal’vanotekhnike [Low-waste and re-source-saving technologies in electroplating]. Materialy seminara [Workshop materials]. M., 1988. S. 17.

Yakymenko H. Ya., Kharchenko E. P. Alhorytmy i prohramy ro-zrakhunkiv v tekhnichnii elektrokhimii. Ch. 1. Halvanichni vyrob-nytstva [Algorithms and programs of calculations in technical elec-trochemistry. Part 1. Galvanic production], Kharkiv: NTU “KhPI”. 2002.

Donchenko M. I., Frolenkova S. V. Ekolohichna bezpeka halvano-tekhniky. Chastyna 1. Stichni vody. Mekhanichna ta sorbtsiina ochystka [Ecological safety of electroplating. Part 1. Sewage. Me-chanical and sorption cleaning]. K.: NTUU «KPI», 2016. 202 s.

Sultanova V. I., Borodkina V. A. Proektirovanie gal’vanicheskikh proizvodstv [Design of electroplating industry]. Angarsk: AGTA, 2007.

Suss M. Bestimmung elektrolyt spezifischer Ausschleppverluste. Galvanotechnik. 1992, V. 83, № 2. S. 462.

Leshchenko S. A., Gerasimova V. N. Ratsionalizatsiya promyvki v gal’vanicheskikh proizvodstvakh [Rationalization of washing in electroplating]. Vіsnik Nats. tekhn. un tu “Khark. polіtekhn. іn t“: Zbіrnik naukovikh prats’. Tematichniy vipusk «Khіmіya, khіmіchna tekhnologіya ta ekologіya» [Bulletin of the National Technical University “KhPI”: a collection of scientific papers. Thematic issue: Chemistry, chemical technology and ecology]. Kharkіv: NTU «KhPІ». 2005. № 15. C. 95–98.

##submission.downloads##