ВПЛИВ В’ЯЗКОСТІ БАЗОВОЇ ОЛИВИ НА ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ РЕЦИКЛІНГОВИХ ПЛАСТИЧНИХ МАСТИЛ

Автор(и)

  • Andrey Borisovich Grigorov Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5370-7016

Ключові слова:

пластичне мастило, базова олива, кінематична в’язкість, поліетилен, показник якості, фактор швидкості

Анотація

Представлено результати лабораторного дослідження по визначенню залежності між показниками якості пластичних мастил та кінематичною в’язкістю базової оливи на прикладі рециклінгових мастил, які отримані з відпрацьованих змащувальних олив. У якості загущувача використовувався вторинний поліетилен низького тиску у концентрації 5 %(мас.). Встановлено, що отримані залежності між визначеними показниками якості мастила та кінематичною в’язкістю базової оливи адекватно описуються поліномом другого ступеня, про що свідчать дуже високі (0,93-0,99) значення коефіцієнтів достовірності апроксимації R2. Отже кінематична в’язкість базової оливи значно впливає на випаровуваність мастила, втрату оливи при зберіганні мастила та її реологічні властивості. При додаванні однакової концентрації загущувача, найліпшими властивостями володіло мастило, отримане з високов’язкої трансмісійної оливи. Найгіршими реологічними властивостями відрізнялося мастило з мало в’язкої гідравлічної оливи. Зважаючи на це, кінематична в’язкість базової оливи виступає тим фактором у процесі виробництва пластичного мастила, керуючи яким можна формувати його структуру, прогнозувати властивості та знизити собівартість завдяки раціональному використанню загущувача.

Біографія автора

Andrey Borisovich Grigorov, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

кандидат технічних наук, доцент кафедри технологій переробки нафти, газу та твердого палива, м. Харків

Посилання

Lubricant Chemistry, Technology, Selection, and Design. Syed Q. A. Rizvi. Published by ASTM International, 2009. р.635.

Manh T. Lubricants. Production, application, properties: reference book. St. Petersburg: OCP "Profession", 2010. 944 p. (Rus. ed.: Manh T. Zmashchennya. Vyrobnytstvo, zastosuvannya, vlastyvosti: dovidnyk. SPb.: TSOP «Profesiya», 2010. 944 р.).

Waldemar M. Dmochowski , Martin N. Webster. The Effect of Lubricant Viscosity-Temperature Characteristics on the Performance of Plain Journal Bearings. World Tribology Congress III, Vol. 2, Washington, D.C., USA, September 12–16, 2005.

pp. 181–182.

H. Åström, O. Isaksson and E. Höglund. Video recordings of an EHL point contact lubri - cated with grease. Tribology International, 24(3):179–184, 1991.

P.M. Lugt, S. Velickov and J.H. Tripp. On the chaotic behaviour of grease lubrication in rolling bearings. STLE Tribology Transactions, 52:581–590, 2009.

Don M. Pirro, Ekkehard Daschner Lubrication Fundamentals. Marcel Dekker Inc., New Yerk. Basel. 2001. p.262.

Edward Casserly, Timothy Langlais, Staci P. Springer, Anoop Kumar and Bill Mallory. The Effect of Base Oils on Thickening and Physical Properties of Lubricating Greases Lube magazine no. 144 april 2018. Р.32–37.

Gryhorov A.B. Doslidzhennya korelyatsiynoho zvʺyazku mizh pokaznykamy yakosti retsyklinhovykh plastychnykh mastyl [Investigation of the correlation between quality indicators of recycling plastic oils] //Visnyk Natsionalʹnoho Tekhnichnoho Universytetu «KHPI». Seriya: Innovatsiyni doslidzhennya u naukovykh robotakh studentiv, 2018. № 18 (1294). Р. 53–56.

##submission.downloads##