DOI: https://doi.org/10.20998/2079-0821.2018.35.10

АНАЛІЗ РИЗИКУ ЗАБРУДНЕННЯ ГРУНТУ ПРОМИСЛОВИМИ ОБ’ЄКТАМИ

Tatyana Vladislavovna Bojko, Julia Anatoliyevna Zaporozhets

Анотація


Представлений аналіз робіт дослідження процесів фільтрації в грунтовому шарі. Проведена систематизація інформації за геологічними і гідрогеологічними властивостями територій України. В наслдку територія розділилася за основними схемами геофильтрації на чотири області і всередині них дев’ять районів. Виділено ряд проблем державного значення пов’язані з рухом рідин і газу в пористих середовищах і наслідків негативного впливу промисловості на стан грунтового шару, а також стан грунтових вод. До таких проблем відносяться: водопостачання; видобуток енергетичної сировини (нафти і газу); проектування, будівництво та експлуатація гідротехнічних та гідромеліоративних споруд; боротьба з забрудненням засоленням грунтовими водами сільськогосподарських площ і т.iн.

Рішення таких проблем вимагає розробки теорії фільтраційних процесів в моделях пористих середовищ. Реалізація моделей фільтрації забруднюючих речовин в грунтах дозволить отримати об’єктивне уявлення про процес поширення забруднених рідин в глубокозалегающих горизонтах.

Виділено, що хімічні реакції взаємодії потоку і пористого середовища мають свій вплив на дисперсію. Розглянуто модель фільтраційного процесу з незворотною хімічною реакцією першого порядку А → В і отримана залежність коефіцієнта дисперсії від константи швидкості реакції. Було математично доведено, що включення в процес перенесення домішок фільтраційним потоком додатковий фактор - хімічної взаємодії - призводить до ослаблення дисперсії. А також виділено, що для використання математичного моделювання фільтраційного процесу з урахуванням хімічної взаємодії більш високого порядку реакції потрібно враховувати велику кількість інформації, над якою ще потрібно працювати. Також була проведена оцінка рівня екологічного ризику хімічного впливу на грунт. Для цього була представлена шкала класифікація рівня ризику зміни стану навколишнього середовища.


Ключові слова


фільтрація; ґрунтовий шар; грунтові води; математичне моделювання; массообмен; кінетичні рівняння; забруднюючі речовини; ризик

Повний текст:

PDF

Посилання


Abramov I. B. Otsenka vozdeistvyia na podzemnie vodi promishlenno-horodskykh ahlomeratsyi [Tekst] / I. B. Abramov. Kharkov, 2007. 285 s.

Shestakov V. M. Hydroheodynamyka [Tekst] / V. M. Shestakov. M.: MHU, 1995. 368 s.

Oliinyk, A. P. Matematychne modeliuvannia filtratsiinykh protsesiv v zadachakh otsinky rivnia ta yakosti gruntovykh vod [Tekst] / A. P. Oliinyk, L. O. Shtaier, O. I. Klapoushchak // Skhidno-Ievropeiskyi zhurnal peredovykh tekhnolohii. 2013. № ¼ (61). S. 15–18.

Boiko T. V. Matematychne modeliuvannia mihratsii zabrud-niuchykh rechovyn u gruntakh [Tekst] / T. V. Boiko, A. O. Abramova, J. A. Zaporozhets // Skhidno-Ievropeiskyi zhurnal peredovykh tekhnolohii. 2013. № 6/4 (66). S. 14–16. Rezhym dostupu: www/URL:http://journals.uran.ua/eejet/article/ view/ 18711.

Zaporozhets Yu. A. Vplyv protsesu filtratsii na yakist gruntovykh vod [Tekst] / Yu. A. Zaporozhets // Zbirnyk naukovykh statei p’iatoi mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Kyiv 2016, S. 203–206.

Statiukha H. O. Systemnyi pidkhid do otsiniuvannia ryzykiv pry proektuvanni promyslovykh obiektiv / H. O. Statiukha, T. V. Boiko, A. O. Abramova // Skhidno-Yevropeiskyi zhurnal peredovykh tekhnolohii. 2012. №2/14 (56). S. 8–12.