АНАЕРОБНА БІОЛОГІЧНА ОЧИСТКА СТІЧНИХ ВОД ВИРОБНИЦТВА ЦУКРУ

Автор(и)

  • Mariya Zinchenko Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” http://orcid.org/0000-0001-7984-2881
  • Evgenija Ponomarenko Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» http://orcid.org/0000-0002-9878-6093
  • Nataliia Bukatenko Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” http://orcid.org/0000-0003-4115-1422
  • Olga Holubkina Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» http://orcid.org/0000-0003-4515-8533

DOI:

https://doi.org/10.20998/10.20998/2079-0821.2020.02.01

Ключові слова:

стічні води виробництва цукру, біологічна очистка, анаеробне зброджування, біогаз, технологічний режим, оптимізація

Анотація

Водне господарство цукрових заводів характеризується високим рівнем споживання води і великим об’ємом стічних водз високою концентрацією мінеральних і органічних забруднень. Для очищення стоків виробництва цукру переважно використовують споруди штучної біологічної очистки.

Найбільшого поширення в нашій країні отримала схема з двоступінчастими аеротенками, в той час як за кордоном застосовують анаеробно-аеробні схеми, що значно вигідніше, так як окислення великої кількості органічних речовин виключно в аеробних умовах пов’язане з високими енерговитратами. Застосування анаеробного зброджування на І ступені дозволяє зменшити концентрацію органічних речовин в стоках на 60-90%, а доочищення забруднень, які залишилися, здійснити в аеротенках ІІ ступені при менших витратах енергії. Для оцінки доцільності застосування метантенка в системі очисних споруд конкретного підприємства необхідно мати інформацію про ефективність зброджування і оптимальний режим очищення стічних вод цього підприємства. У даній роботі вивчали процес анаеробного зброджування стічних вод одного з цукрових заводів України. Експерименти проводили в біореакторі з висхідним потоком активного мулу. Для скорочення тривалості досліджень застосували метод математичного планування експерименту. В результаті були отримані дані відносно впливу визначальних чинників (швидкості подачі потоку, рН, температури) на вихід біогазу та глибину зброджування субстрату. Отримані дані доводять ефективність і перспективність застосування анаеробного зброджування на першій стадії біологічного очищення стічних вод бурякоцукрового виробництва.

Біографії авторів

Mariya Zinchenko, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

кандидат технічних наук, доцент, професор, кафедрa хімічної техніки та промислової екології;

м. Харків

Evgenija Ponomarenko, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

доцент, кафедра інтегрованих технологій, процесів і апаратів;м. Харків

Nataliia Bukatenko, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

кандидат технічних наук, доцент, кафедра охорони праці і навколишнього середовища; м. Харків

Olga Holubkina, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

старший викладач,кафедра інтегрованих технологій, процесів і апаратів; м. Харків

Посилання

SpichakV.V., BazlovV.N.,.Anan`evaP.A., PolivanovaT.V.Vodnoe khozyajstvo sakharny`kh zavodov / red. V.V. Spichak ¬ Kursk: GNU RNIISP Rossel`khozakademii, 2005.– 167 c.

Parkhomecz A.P. Biologicheskaya ochistka stochnykh vod sakharnykh zavodov. / A.P. Parkhomecz, V.I Sergienko. ¬ M.: Legkaya i pishhevaya promyshlennost`,1984–112 с.

ZubovM.G. Ochistka stochnykh vod sakharnykh zavodov pri sezonnom rezhime raboty / M.G. Zubov, A.S. Getmanskij // SAKhAR.– 2017. – № 5. –С 2-4

Hossaina Sk Masud Anaerobic biogas generation from sugar industry wastewaters in three-phase fluidized-bed bioreactor / Sk Masud Hossaina, N Anantharamanb, Manas Dasc //Indian Journal of Chemical Technology.– January 2009. –Vol. 16. – p. 58-64

Hampannavar U.S. Anaerobic treatment of sugar industry wastewater by Upflow anaerobic sludge blanket reactor at ambient temperature. / U.S. Hampannavar, C.B. Shivayogimath //International journal of Environmental Sciences.– 2010. – Vol. 1. – № 4. – P. 631-639

Henze M. et al Wastewater Treatment. Biological and Chemical Processes. / M. Henze. ¬ Berlin: Springer-Verlag, 2002. –480 p

Dolina L. F. Reaktory` dlya ochistki stochnykh vod [Tekst] /L. F. Dolina. – Dnepropetrovsk.: Standart, 2001.– 80 с

Lettinga, G. Use of the Upflow sludge blanket (USB) reactor concept for biological wastewater treatment [Text] / G. Lettinga, A. F. M. Velsen, S. W. Hobma, W. Zeeuw, A. Klapwijk // Especially for Anaerobic Treatment. Biotechnology and Bioengineering.– 1980.– № 22.– Р. 699-734.

Switzenbaum M. S. et al Anaerobic Treatment Technology for Municipal and Industrial Wastewaters. Water Sci. Technol. – 1991. – Vol. 24, –.№ 8 – P. I.

Kalyuzhny`j, S. V. Vysokointensivnye anaerobnye biotekhnologii ochistki promyshlennykh stochnykh vod [Tekst] / S. V. Kalyuzhny`j // Kataliz v promyshlennosti.– 2004.– № 6. – С 42-50.

Semenenko I.V. Oborudovanie i proczessy` metanovogo sbrazhivaniya organicheskikh otkhodov: monografiya /I.V.Semenenko, M.G. Zinchenko – Kharkov.: Pidruchnik NTU «KhPI», 2012. – 272 с.

Bugaenko I.F. Analiz proizvodstvennykh i stochnykh vod sakharnogo proizvodstva / I.F. Bugaenko – M.: OOO «Teler», 2000. – 64 с

Slavyanskij A.A. Laboratornyj praktikum po tekhnologii sakhara / A.A. Slavyanskij, G.A. Vovk, A.M. Gavrilov – M.: Izdatelskij kompleks MGUPP, 2003. – 104 с.

Tovazhnianskyi L.L. Kompiuterne modeliuvannia u khimichnii tekhnolohii / Tovazhnianskyi L.L., Babak T.H., Holubkina O.O., Ponomarenko Ye.D., Satarin A.V. – Kharkiv, NTU: «KhPI»; 2011.–606с.

##submission.downloads##