DOI: https://doi.org/10.20998/10.20998/2079-0821.2020.02.01

АНАЕРОБНА БІОЛОГІЧНА ОЧИСТКА СТІЧНИХ ВОД ВИРОБНИЦТВА ЦУКРУ

Mariya Zinchenko, Evgenija Ponomarenko, Nataliia Bukatenko, Olga Holubkina

Анотація


Водне господарство цукрових заводів характеризується високим рівнем споживання води і великим об’ємом стічних водз високою концентрацією мінеральних і органічних забруднень. Для очищення стоків виробництва цукру переважно використовують споруди штучної біологічної очистки.

Найбільшого поширення в нашій країні отримала схема з двоступінчастими аеротенками, в той час як за кордоном застосовують анаеробно-аеробні схеми, що значно вигідніше, так як окислення великої кількості органічних речовин виключно в аеробних умовах пов’язане з високими енерговитратами. Застосування анаеробного зброджування на І ступені дозволяє зменшити концентрацію органічних речовин в стоках на 60-90%, а доочищення забруднень, які залишилися, здійснити в аеротенках ІІ ступені при менших витратах енергії. Для оцінки доцільності застосування метантенка в системі очисних споруд конкретного підприємства необхідно мати інформацію про ефективність зброджування і оптимальний режим очищення стічних вод цього підприємства. У даній роботі вивчали процес анаеробного зброджування стічних вод одного з цукрових заводів України. Експерименти проводили в біореакторі з висхідним потоком активного мулу. Для скорочення тривалості досліджень застосували метод математичного планування експерименту. В результаті були отримані дані відносно впливу визначальних чинників (швидкості подачі потоку, рН, температури) на вихід біогазу та глибину зброджування субстрату. Отримані дані доводять ефективність і перспективність застосування анаеробного зброджування на першій стадії біологічного очищення стічних вод бурякоцукрового виробництва.


Ключові слова


стічні води виробництва цукру; біологічна очистка; анаеробне зброджування; біогаз; технологічний режим; оптимізація

Повний текст:

PDF

Посилання


SpichakV.V., BazlovV.N.,.Anan`evaP.A., PolivanovaT.V.Vodnoe khozyajstvo sakharny`kh zavodov / red. V.V. Spichak ¬ Kursk: GNU RNIISP Rossel`khozakademii, 2005.– 167 c.

Parkhomecz A.P. Biologicheskaya ochistka stochnykh vod sakharnykh zavodov. / A.P. Parkhomecz, V.I Sergienko. ¬ M.: Legkaya i pishhevaya promyshlennost`,1984–112 с.

ZubovM.G. Ochistka stochnykh vod sakharnykh zavodov pri sezonnom rezhime raboty / M.G. Zubov, A.S. Getmanskij // SAKhAR.– 2017. – № 5. –С 2-4

Hossaina Sk Masud Anaerobic biogas generation from sugar industry wastewaters in three-phase fluidized-bed bioreactor / Sk Masud Hossaina, N Anantharamanb, Manas Dasc //Indian Journal of Chemical Technology.– January 2009. –Vol. 16. – p. 58-64

Hampannavar U.S. Anaerobic treatment of sugar industry wastewater by Upflow anaerobic sludge blanket reactor at ambient temperature. / U.S. Hampannavar, C.B. Shivayogimath //International journal of Environmental Sciences.– 2010. – Vol. 1. – № 4. – P. 631-639

Henze M. et al Wastewater Treatment. Biological and Chemical Processes. / M. Henze. ¬ Berlin: Springer-Verlag, 2002. –480 p

Dolina L. F. Reaktory` dlya ochistki stochnykh vod [Tekst] /L. F. Dolina. – Dnepropetrovsk.: Standart, 2001.– 80 с

Lettinga, G. Use of the Upflow sludge blanket (USB) reactor concept for biological wastewater treatment [Text] / G. Lettinga, A. F. M. Velsen, S. W. Hobma, W. Zeeuw, A. Klapwijk // Especially for Anaerobic Treatment. Biotechnology and Bioengineering.– 1980.– № 22.– Р. 699-734.

Switzenbaum M. S. et al Anaerobic Treatment Technology for Municipal and Industrial Wastewaters. Water Sci. Technol. – 1991. – Vol. 24, –.№ 8 – P. I.

Kalyuzhny`j, S. V. Vysokointensivnye anaerobnye biotekhnologii ochistki promyshlennykh stochnykh vod [Tekst] / S. V. Kalyuzhny`j // Kataliz v promyshlennosti.– 2004.– № 6. – С 42-50.

Semenenko I.V. Oborudovanie i proczessy` metanovogo sbrazhivaniya organicheskikh otkhodov: monografiya /I.V.Semenenko, M.G. Zinchenko – Kharkov.: Pidruchnik NTU «KhPI», 2012. – 272 с.

Bugaenko I.F. Analiz proizvodstvennykh i stochnykh vod sakharnogo proizvodstva / I.F. Bugaenko – M.: OOO «Teler», 2000. – 64 с

Slavyanskij A.A. Laboratornyj praktikum po tekhnologii sakhara / A.A. Slavyanskij, G.A. Vovk, A.M. Gavrilov – M.: Izdatelskij kompleks MGUPP, 2003. – 104 с.

Tovazhnianskyi L.L. Kompiuterne modeliuvannia u khimichnii tekhnolohii / Tovazhnianskyi L.L., Babak T.H., Holubkina O.O., Ponomarenko Ye.D., Satarin A.V. – Kharkiv, NTU: «KhPI»; 2011.–606с.