DOI: https://doi.org/10.20998/0821.2019.01.05

ОЧИШЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ЗАБІЙНОГО ЦЕХУ ПТАХОФАБРИКИ КОАГУЛЯЦІЄЮ

Konstantyn Makhlay, Musii Tseitlin, Valentina Raiko

Анотація


Для очищення стічних вод харчових підприємств, зокрема мясопереробних, широке поширення набула напірна флотація. Даний метод очищення досить надійний і ефективний особливо в поєднанні з попередньою коагуляцією. Запорукою високої ефективності роботи фізико-хімічної очистки є як налагодження гідравлічного режиму роботи флотатора, так і підбір найбільш підходящих реагентів. Однак ця задача ускладнюється через високу несхожості стоків різних підприємств між собою, і, найчастіше, технологічні параметри роботи цього вузла не можуть бути зпрогнозовані. У статті вивчені закономірності перебігу коагуляції стічних вод м'ясопереробного підприємства з застосуванням трьох типів коагулянтів: хлорне залізо, сірчанокисле залізо, поліоксихлорид алюмінію. В якості дослідження були прийняті стічні води діючого підприємства з переробки м'яса індички. Поступаючі стоки утворюються при забої, мийці і патранні птиці і містять велику кількість забруднень таких як: кров, перо, канига. Дослідження проводилися в два етапи. На першому етапі експериментально були визначені закономірності перебігу коагуляції в широкому діапазоні pH середовища і отримані графіки, що відображають залежність ефективності очищення за завислими речовинами і кольоровості від pH середовища. Потім, на другому етапі віпробовувань, були досліджені залежності ефективності очищення від дози коагулянту. В результаті проведених досліджень визначені найбільш сприятливі умови для проведення коагуляції і раціональні дози коагулянтів. При застосуванні сірчанокислого заліза найбільш сприятливим є pH = 5 ÷ 6, а доза 30 мг/л, хлорного заліза pH = 5 ÷ 6, доза 40 мг/л, а для поліоксихлориду алюмінію pH склав 5,5 ÷ 7, а доза коагулянту 60 мг/л. Важливою складовою ефективного очищення стоків на флотаторе є правильний підбір типу коагулянту, його дози і pH середовища для проведення коагуляції.


Ключові слова


коагулянт; поріг коагуляції; хлорне залізо; сірчанокисле залізо; стічні води птахофабрики; локальна очистка; технологічний режим

Повний текст:

PDF PDF (Русский)