Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Хiмiя, хiмiчнi технологiї та екологiя

Збірник наукових праць. Видається з 1961 р. як республіканський науково-технічний збірник. У ньому представлено результати теоретичних і експериментальних досліджень з хімії, хімічної технології, біотехнології,,видобутку нафти і газу, харчової технології, екології. До складу редколегії журналу у різні роки входили такі відомі вчені в області хімії, як академіки НАН УРСР: Атрощенко В. І., Будніков П. П., Бережной А. С.; професори Кутовий В. В., Бірюков Ю. В., Бутенко А. М, Конвісар В. І., Засорін А. П., Тошинський В. І., Ведь Є. І., Куколєв Т. В.,Андрющенко Ф. К., Тютюнніков Б. Н., Бєлов К. О., Нестеренок Л. Л. Кошкін В. М., Скляр М. Г., Руденко Б. М., Ткач Г.А. Журнал був створений для висвітлення в періодичній пресі вирішення проблем за такими напрямками: - хімічні технології та інженерія; - біотехнологія та біоінженерія; - харчові технології та інженерія; - видобування нафти і газу. Зареєстрований у наступних зовнішніх системах WorldCat Google Scholar Ulrich’s Periodicals Directory (New Jersey, USA)

Зображення домашньої сторінки журналу

У збірнику “Вісник НТУ “ХПІ” Серія "Хімія, хімічна технологія та екологія” публікуються статті, які створені за результатами нових наукових та практичних розробок у сфері хімії, хімічної технології, екології та ресурсозбереження. Розраховано на науковців, інженерно-технічних працівників, підприємців хімічної промисловості, аспірантів та магістрів з фаху хімічної технології та інженерії, фармацевтичної та промислової біотехнології, харчової технології та видобування нафти і газу. Метою збірника є розвиток теоретичної бази. Поширення спілкування фахівців. Знаходження нетрадиційних методів вирішення проблем. Полеміка з питань хімічної технології, яка застосовується у різних галузях народного господарства. Сприяння у пошуку наукового та виробничого партнерства. Надання поточної інформації про можливі конференцій, семінарів, виставкок, тощо.

№ 1 (2020): Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Хімія, хімічна технологія та екологія

У збірнику представлені результати досліджень  в галузі хімії, хімічної технології та інженерії, харчових технологій, фармацевтичної та промислової біотехнології, екології та ресурсозбереження.

 

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Статті

ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ ТА ІНТЕНСИВНОСТІ ПЕРЕМІШУВАННЯ НА ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХІМІЧНО УТВОРЮВАНОЇ СУСПЕНЗІЇ PBCRO4 PDF
Mikhail Nikolayevich Shorokhov, Alexander Viktorovich Suvorin, Marina Anatolievna Ozheredova 3-7
ОЦІНКА ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН ПРИ СПАЛЮВАННІ МАЛО- ТА ВИСОКОСІРЧИСТИХ МАЗУТІВ PDF
Olena Hryhoriivna Levytska 8-11
СКЛАД І МОРФОЛОГІЯ ПОВЕРХНІ КОМПОЗИЦІЙНИХ ЕЛЕКТРОЛІТИЧНИХ ПОКРИВІВ CO-W-ZRO2 PDF
Tetiana Nenastina, Maryna Ved’, Valeria Proskurina 12-17
ЗАХИСНІ ВЛАСТИВОСТІ НАФТОПРОДУКТІВ, ОТРИМАННИХ З ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ PDF
Andriy Borysovych Grigorov, Oleksii Oleksandroych Мardupehko, Irina Valeriivna Sinkevich, Kyryl Volodymyrovych Shevchenko 18-22
ВАРІЮВАННЯ РЕЖИМІВ ЕЛЕКТРОЛІЗУ – УНІВЕРСАЛЬНИЙ МЕТОД КЕРУВАННЯ СКЛАДОМ ГАЛЬВАНІЧНИХ ПОКРИВІВ PDF
Yuliya Sachanova, Mykola Sakhnenko, Maryna Ved’, Tetiana Nenastina, Valeria Proskurina 23-27
ОСОБЛИВОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ БЛИЖНЬОЇ СОЛЬВАТАЦІЇ ІОНІВ ТЕТРААЛКІЛАМОНІЮ В РОЗЧИННИКАХ З ПРОСТОРОВОЮ СІТКОЮ Н-ЗВ’ЯЗКІВ PDF
Viktor Ivanovych Bulavin, Ivan Nikolajevych V’unik, Andrii Viktorovych Kramarenko, Alexandr Ivanovych Rusinov 28-32
ДОСЛIДЖЕННЯ ВПЛИВУ МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НА БРОНЕСТІЙКІСТЬ СПОДУМЕНОВИХ СКЛОКРИСТАЛІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ PDF
Oksana Savvova, Svіatoslav Rіabinin, Gennady Voronov, Alexey Fesenko, Julia Smirnova 33-37
ОБГРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ БІОТЕХНОЛОГІЧНОЇ ТЕСТ-СИСТЕМИ НА ОСНОВІ PARAMECIUM CAUDATUM ДЛЯ КОНТРОЛЮ ТОКСИЧНОСТІ ТА АНТИОКСИДАНТНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ PDF
Daria Pylypenko, Maryna Rakitianska, Anton Komarov 38-46
ВИВЧЕННЯ ТОЧКОВОЇ КОРОЗІЇ В ПЛАСТОВІЙ ВОДІ НАФТОВОГО РОДОВИЩА ІРАКУ PDF
Ameer Mohammed Alajmeen Neamah, Dmytro Fedorovich Donsky, Sergii Viktorovich Nesterenko 47-52
СТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ ТЕХНОЛОГІЙ ОДЕРЖАННЯ ФАРМАКОЛОГІЧНО АКТИВНИХ ІНГРЕДІЄНТІВ, ЛІКАРСЬКИХ ТА ДІАГНОСТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ НА ОСНОВІ ЛІПІДІВ PDF
Yuriy Krasnopolsky 53-68