Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Хiмiя, хiмiчнi технологiї та екологiя

Збірник наукових праць. Видається з 1961 р. як республіканський науково-технічний збірник. У ньому представлено результати теоретичних і експериментальних досліджень з хімії, хімічної технології, біотехнології,,видобутку нафти і газу, харчової технології, екології. До складу редколегії журналу у різні роки входили такі відомі вчені в області хімії, як академіки НАН УРСР: Атрощенко В. І., Будніков П. П., Бережной А. С.; професори Кутовий В. В., Бірюков Ю. В., Бутенко А. М, Конвісар В. І., Засорін А. П., Тошинський В. І., Ведь Є. І., Куколєв Т. В.,Андрющенко Ф. К., Тютюнніков Б. Н., Бєлов К. О., Нестеренок Л. Л. Кошкін В. М., Скляр М. Г., Руденко Б. М., Ткач Г.А. Журнал був створений для висвітлення в періодичній пресі вирішення проблем за такими напрямками: - хімічні технології та інженерія; - біотехнологія та біоінженерія; - харчові технології та інженерія; - видобування нафти і газу. Зареєстрований у наступних зовнішніх системах WorldCat Google Scholar Ulrich’s Periodicals Directory (New Jersey, USA)

Зображення домашньої сторінки журналу

У збірнику “Вісник НТУ “ХПІ” Серія "Хімія, хімічна технологія та екологія” публікуються статті, які створені за результатами нових наукових та практичних розробок у сфері хімії, хімічної технології, екології та ресурсозбереження. Розраховано на науковців, інженерно-технічних працівників, підприємців хімічної промисловості, аспірантів та магістрів з фаху хімічної технології та інженерії, фармацевтичної та промислової біотехнології, харчової технології та видобування нафти і газу. Метою збірника є розвиток теоретичної бази. Поширення спілкування фахівців. Знаходження нетрадиційних методів вирішення проблем. Полеміка з питань хімічної технології, яка застосовується у різних галузях народного господарства. Сприяння у пошуку наукового та виробничого партнерства. Надання поточної інформації про можливі конференцій, семінарів, виставкок, тощо.

№ 2 (4) (2020): Вісник Національного технічного університету «ХПІ»

У збірнику надано результати теоретичних і експериментальних досліджень в галузі хімічної технології та інженерії, видобутку та переробки нафти і газу,  екології та ресурсозбереження.

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск Без заголовку

Зміст

Статті

АНАЕРОБНА БІОЛОГІЧНА ОЧИСТКА СТІЧНИХ ВОД ВИРОБНИЦТВА ЦУКРУ PDF
Mariya Zinchenko, Evgenija Ponomarenko, Nataliia Bukatenko, Olga Holubkina 3-10
ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЗАСТОСУВАННЯ ГАЗОДИФУЗІЙНОГО КАТОДУ В ЕЛЕКТРОХІМІЧНОМУ СИНТЕЗІ РОЗЧИНІВ ГІПОХЛОРИТІВ PDF
Katerina Rutkovska, Hennadii Tulskyi, Valerii Homozov, Alexandr Rusinov 11-17
МЕТОДИ БАГАТОПАРАМЕТРОВОГО БЕЗКОНТАКТНОГО КОНТРОЛЮ ДЕТАЛЕЙ ОБЛАДНАННЯ ПИВОВАРНИХ АПАРАТІВ ТА ЗРАЗКІВ СТІЧНИХ ВОД PDF
Vadim Sebko, Yevgeny Pyrozhenko, Valeriy Zdorenko, Tatiana Novozhilova, Dmytro Nechiporenko 18-27
МЕТАЛОКСИДНІ КОМПОЗИТИ ДЛЯ ФОТОКАТАЛІТИЧНОЇ ДЕЗИНТЕГРАЦІЇ ТОКСИКАНТІВ PDF
Mykola Sakhnenko, Maryna Ved’, Natalia Markova, Irina Stepanova, Aleksandr Halak, Sergey Menshov, Aleksey Matykin 28-35
ОБҐРУНТУВАННЯ СКЛАДУ ЕЛЕКТРОЛІТУ В ЕЛЕКТРОХІМІЧНОМУ СИНТЕЗІ ПЕРОКСИМОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ PDF
Serhii Alexandrovich Vodolazhenko, Svitlana Germanivna Deribo, Tetiana Vasylivna Shkolnikova, Issam Hussein Chahine 36-42
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВОДНОЛУЖНОГО ЕЛЕКТРОЛІЗУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРМЕТРІВ КОРОЗІЙНОГО ТА АНОДНОГО РОЗЧИНЕННЯ АЛЮМІНІЮ PDF
Nataliia Oleksandrivna Rudenko, Boris Ivanovych Bairachniy 43-48
ПЕРЕВІРКА ЯКОСТІ СТВОРЕННЯ PVT-МОДЕЛІ ГАЗОКОНДЕНСАТНОЇ ПЛАСТОВОЇ СИСТЕМИ ЗА ДОПОМОГОЮ КОНЦЕПЦІЇ ОДНОКОМІРКОВОЇ ГІДРОДИНАМІЧНОЇ МОДЕЛІ PDF
Oleksandr Volodymyrovych Burachok, Dmytro Volodymyrovych Pershyn, Serhii Vasylovych Matkivskyi, Yefim Semenovych Bikman, Oleksandr Romanovych Kondrat, Viacheslav Yuriiovych Filatov 49-56
РОЗРАХУНКОВА ОЦІНКА СТУПЕНЯ СКЛАДНОСТІ СУБСОЛІДУСНОЇ БУДОВИ ТРИКОМПОНЕНТНИХ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ СИСТЕМ PDF
Sergey Mikhailovich Logvinkov, Oksana Nikolaevna Borisenko, Nataliіa Sergeevna Tsapko, Galina Nikolaevna Shabanova, Alla Nikolaevna Korohodska, Vita Nikolaevna Shumejko, Olena Gaponova 57-67
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ІНТЕНСИФІКУЮЧИХ ДОБАВОК НА НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНИЙ СИНТЕЗ СЛАВСОНІТУ ТА ЦЕЛЬЗІАНУ ПРИ СТВОРЕННІ РАДІОПРОЗОРИХ КЕРАМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ PDF
Georgiy Lisachuk, Ruslan Kryvobok, Artem Zakharov, Valentyna Voloshchuk, Lidiia Lisachuk, Yevhen Chefranov 68-74
ДОСЛІДЖЕННЯ КОРОЗІЙНОГО ВПЛИВУ НА МЕТАЛ ШИРОКОЇ ПАЛИВНОЇ ФРАКЦІЇ, ОТРИМАНОЇ З ВТОРИННОЇ ПОЛІМЕРНОЇ СИРОВИНИ PDF
Andriy Borysovych Grigorov, Kyryl Volodymyrovych Shevchenko, Irina Valeriivna Sinkevich 75-79
МЕТОД НАПІВПРОНИКНОЇ МЕМБРАНИ В РЕЖИМІ «ДРЕНУВАННЯ–ПРОСОЧЕННЯ» ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ НАФТОГАЗОВИХ КОЛЕКТОРІВ PDF
Sergei Fedorovich Poverennyi, Illia Mykhaylovych Fyk, Olena Pavlovna Varavina, Olena Olexandrivna Yatskevych 80-85
ВИВЧЕННЯ ГІРНИЧО-ГЕОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПЕРСПЕКТИВНИХ НАФТОВИДОБУВНИХ РАЙОНІВ ІРАКУ PDF
Ameer Mohammed Alajmeen Neamah, Begench Halatovich Muhamedov, Dmytro Fedorovich Donsky, Sergii Viktorovich Nesterenko 86-95