Про журнал

Збірник наукових праць. Видається з 1961 р. як республіканський науково-технічний збірник. У ньому представлено результати теоретичних і експериментальних досліджень з хімії, хімічної технології, біотехнології,,видобутку нафти і газу, харчової технології, екології. До складу редколегії журналу у різні роки входили такі відомі вчені в області хімії, як академіки НАН УРСР: Атрощенко В. І., Будніков П. П., Бережной А. С.; професори Кутовий В. В., Бірюков Ю. В., Бутенко А. М, Конвісар В. І., Засорін А. П., Тошинський В. І., Ведь Є. І., Куколєв Т. В.,Андрющенко Ф. К., Тютюнніков Б. Н., Бєлов К. О., Нестеренок Л. Л. Кошкін В. М., Скляр М. Г., Руденко Б. М., Ткач Г.А. Журнал був створений для висвітлення в періодичній пресі вирішення проблем за такими напрямками: - хімічні технології та інженерія; - біотехнологія та біоінженерія; - харчові технології та інженерія; - видобування нафти і газу. Зареєстрований у наступних зовнішніх системах WorldCat Google Scholar Ulrich’s Periodicals Directory (New Jersey, USA)

Поточний номер

№ 2 (4) (2020): Вісник Національного технічного університету «ХПІ»
У збірнику надано результати теоретичних і експериментальних досліджень в галузі хімічної технології та інженерії, видобутку та переробки нафти і газу,  екології та ресурсозбереження.
Опубліковано: 2020-12-14

Весь випуск

Статті

Переглянути всі випуски
У збірнику “Вісник НТУ “ХПІ” Серія "Хімія, хімічна технологія та екологія” публікуються статті, які створені за результатами нових наукових та практичних розробок у сфері хімії, хімічної технології, екології та ресурсозбереження. Розраховано на науковців, інженерно-технічних працівників, підприємців хімічної промисловості, аспірантів та магістрів з фаху хімічної технології та інженерії, фармацевтичної та промислової біотехнології, харчової технології та видобування нафти і газу. Метою збірника є розвиток теоретичної бази. Поширення спілкування фахівців. Знаходження нетрадиційних методів вирішення проблем. Полеміка з питань хімічної технології, яка застосовується у різних галузях народного господарства. Сприяння у пошуку наукового та виробничого партнерства. Надання поточної інформації про можливі конференцій, семінарів, виставкок, тощо.