Про журнал

       Збірник наукових праць «Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»« було засновано у 1961 році. До 2001 року серія: «Хімія, хімічна технологія та екологія» існувала як тематичний випуск збірника наукових праць «Вісник НТУ «ХПІ»« (Свідоцтво про державну реєстрацію № 559 від 17.04.98 р.) .  Окрему серію «Хімія, хімічна технологія та екологія» було засновано НТУ «ХПІ» у 2001 році (свідоцтво Держкомітету з інформаційної політики України КВ № 5256 від 2 липня 2001 року) й зареєстровано у Міжнародній системі реєстрації періодичних видань під номером ISSN 2079-0821.

       Починаючи з 2006 р. згідно з Наказом МОН України № 688 від 01.12.2005 р. Збірник наукових праць «Вісник НТУ «Харківський політехнічний інститут». Серія: «Хімія, хімічна технологія та екологія»«, надсилається до УкрІНТЕІ. Електронна копія журналу, що надсилається до Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (НБУВ) і, починаючи з 2005 р., представлена на сайті НБУВ (http://nbuv.gov.ua).

       З 2010 року Збірник наукових праць «Вісник НТУ «ХПІ». Серія: «Хімія, хімічна технологія та екологія»« внесено до «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» затвердженого рішенням ВАК України від 26 травня 2010 р., №1 - 05/4 (Бюлетень ВАК України № 20), та затвердженого рішенням Атестаційної колегії МОН України  щодо діяльності спеціалізованих вчених рад, від 15 грудня 2015 р., Наказ № 1328 (додаток 8) від 21.12.2015 р.

       З 2018 року виходить електронна версія вказаного збірника на сайті Наукової періодики України (http://journals.uran.ua), (http://ccte.khpi.edu.ua), та кожному опублікованому матеріалу присвоюється міжнародний цифровий ідентифікатор DOI (Digital Object Identifier).

       В лютому 2019 року видання отримало нове Свідоцтво Держкомітету з інформаційної політики України КВ № 23780-13620Р від 14 лютого 2019 року, де зазначено, що Збірник наукових праць «Вісник Національного технічного університету «ХПI». Серія: Хімія, хімічна технологія та екологія» виходить з періодичністю 2 рази на рік; обсягом до 12 ум. друк. арк. (формат А4), накладом 100 примірників.

       З 2020 року Збірник наукових праць «Вісник НТУ «ХПІ». Серія: «Хімія, хімічна технологія та екологія»« внесено до «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» Наказ №420 від 17.03 2020.

16 июн. 2020 г. збірник наукових праць «Вісник Національного технічного університету «ХПI». Серія: Хімія, хімічна технологія та екологія» зареєстровано у Міжнародній системі реєстрації періодичних видань під номером ISSN 2708-5252 (Online)

«Вісник Національного технічного університету «ХПI». Серія: Хімія, хімічна технологія та екологія» включено до наступних профільних міжнародних наукометричних баз даних, що рекомендовано МОН України:

– Бібліографічна база даних OCLC WorldCat (США);

– База даних серіальних видань Ulrich’s Periodicals Directory (США);

– Пошукова система Crossref;

– Пошукова система Google Scholar;

– Електронна бібліотека The Vernadsky National Library of Ukraine (Україна, Київ),

електронні тексти статей та номерів знаходяться у відкритому доступі на офіційному сайті видання та в електронному репозитарії Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (eNTUKhPIIR).

Поточний номер

№ 1(11) (2024): Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Хімія, хімічна технологія та екологія
					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2024-05-22

Весь випуск

Статті

Переглянути всі випуски
У збірнику “Вісник НТУ “ХПІ” Серія "Хімія, хімічна технологія та екологія” публікуються статті, які створені за результатами нових наукових та практичних розробок у сфері хімії, хімічної технології, екології та ресурсозбереження. Розраховано на науковців, інженерно-технічних працівників, підприємців хімічної промисловості, аспірантів та магістрів з фаху хімічної технології та інженерії, фармацевтичної та промислової біотехнології, харчової технології та видобування нафти і газу. Метою збірника є розвиток теоретичної бази. Поширення спілкування фахівців. Знаходження нетрадиційних методів вирішення проблем. Полеміка з питань хімічної технології, яка застосовується у різних галузях народного господарства. Сприяння у пошуку наукового та виробничого партнерства. Надання поточної інформації про можливі конференцій, семінарів, виставкок, тощо.