DOI: https://doi.org/10.20998/2079-0821.2019.02.06

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ РЕЦИКЛІНГУ ЗМІШАНИХ ВІДХОДІВ СПОЖИВАННЯ ТЕРМОПЛАСТІВ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ВИРОБІВ НА ЇХ ОСНОВІ В ПРОМИСЛОВІСТЬ

Vyacheslav Leonidovych Avramenko, Aleksandr Viktorovych Blyznyuk, Lidiya Pylypivna Pidhorna, Hanna Nikolaevna Cherkashina, Olexii Mikolaevich Rassokha, Tamara Volodymirovna Kolomietz

Анотація


Розроблено технологічно сумісні полімерні композиційні матеріали з керованим комплексом властивостей на основі частково окиснених поліолефінів та полістиролів, рівень властивостей яких не поступається, а в деяких випадках в 1,2-1,4 рази перевищує рівень властивостей композицій на основі кондиційних матеріалів. Виявлено, що вторинні поліетиленові та полістирольні пластики мають менші (у порівнянні з первинними матеріалами) температуру переходу у високоеластичний стан та інтервал в’язкоплинності, меншу стійкість до деформування і, як наслідок, меншу можливість зміни режимів переробки. Порівняння властивостей первинних пластиків та пластиків, що були взяті з відходів споживання, показує, що як поліетилен, так і полістирол у процесі експлуатації зазнають суттєвих змін властивостей. Більшою мірою ці зміни у вторинних матеріалах порівняно з первинними відбуваються в поліетилені (з’являється гель-фракція, ненасичені групи, що вміщують кисень, знижується молекулярна маса та показник плинності розплаву). Вивчено ступінь старіння і пов’язану з ним природню зміну хімічної структури вторинного поліетилену та полістирольних пластиків на властивості композиційних матеріалів. Окрім старіння, значний вплив на перебіг процесів термо - та фотоокиснення має надмолекулярна структура полімерів, яка суттєво впливає на формування комплексу експлуатаційних властивостей виробів. Залежність в’язкості від складу суміші при різних температурах та значенні напруження зсуву, показує, що спостерігається різке зниження в’язкості розплаву, що відбувається у сумішах полімерів в момент, близький до межі сумісності.Виявлено, що застосування лише частково окиснених поліетилену та полістиролу або тільки одного окисненого компоненту (поліетилену або полістиролу) не приводить до суттєвого зростання міцносних характеристик.


Ключові слова


сировина вторинна; полістирол; поліетилен; молекулярна маса; переробка відходів; фізико -механічні властивості

Повний текст:

PDF

Посилання


Babayev V.N. Polymer waste in the city’s utilities / Babayev VN, Ghorok N.P., Kovalenko Yu.H. and others - Kharkiv, 2004, 375 p.

Shayers J. Recycling of plastics: science, technology, practice. / Per. from the English-SPb: Scientific Foundations and Technologists, 2012.-640 p.

Cerkashina G.M., Rassokha OM Polymeric compositions based on secondary polypropylene.-Collection of scientific works, Issue 1 (33), p.8 , 2018, p.125-131.

Averko-Antonovich LA, Averko-Antonovich Yu.O., Davletbaeva IM, Kirpichnikov P.A. Chemistry and technology of synthetic rubbers. -M. Kolos, 2008- 359 p.

Suberlyak O.V. Technology of processing of polymeric and composite materials: textbook / O.V. Suerlyak, P.I. Bashtanik.-Lviv: Raster-7.2015.-456p.

Getmentchuk Yu.P. Chemistry of high-leukular compounds / Hetmanchuk Yu.P., Bratychak M.M. - Lviv, the University of Lviv Polytechnic. 2008, 457 p.

Kandyrin K.L. Fundamentals of material science elastomeric materials. Textbook-MITHT, 2001.-104 p.

Starke L. Use of industrial and plastic waste. / Per. with him under edit VA Braginsky-L., Chemistry, 1987.

Wolfson S.I. Dynamically vulcanized thermosetting plastics: obtaining, processing, properties. -M .: Nauka, 2004.-173 p.

Melloy R. Design of Plastics Products for Die Casting. / Per. from english under ed..V.A. Braginsky M.-Khimia, 2006-512 p.

Podgornaya L.F., Cherkashina AN, Korinko IV Materials of the 9th International Internet-conference "Application of plastics in construction and urban economy".-Kharkiv,2008,p.25-27.

Patent №98710.Polymer composition. / V.L. Avramenko AV Bliznyuk, AN Cherkashina, D.A. Mishurov, AV Grigorenko, 2012.